EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. ile paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimizin koruması altındadır. Kişisel verilerinizin güvenli şekilde tutulması ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır.

EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. olarak, (yurtiçindeki/yurtdışındaki ve/veya müstakbel, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İş ilişkimiz kapsamında Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntemler ile Şirket tarafından sözlü, yazılı veya elektronik şekilde KVKK’ya uygun şekilde toplamakta ve KVKK Madde 5/2 çerçevesinde aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla toplanmaktadır.

 • Hesap Açılış Formları
 • Sözleşmeler
 • İş ilişkimiz çerçevesinde sizinle yapılan yazışmalar ve görüşmeler.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi, yönetimi ve gizliliğine dair daha fazla bilgi için www.egeekspres.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel verileriniz, EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. tarafından sağlanan hizmet ve EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.’nın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel Verileriniz EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. tarafından KVKK Madde 5/2 kapsamında aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenmektedir:

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.
 • Ticari ilişki kurulma sürecinin değerlendirilmesi, sözleşmesel ilişkinin kurulması ve ifası, yükümlülüklerin ifası ve ticari ilişkiler kapsamında sair sözleşmelerin akdedilmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi.
 • Mal / Hizmet satın alma süreçlerinin ve sözleşmeler ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde yaptırımların yürütülmesi.
 • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin Şirketimiz açısından hukuki ve ticari güvenliğinin değerlendirilmesi.
 • Finans ve muhasebe işlemlerin yürütülmesi.
 • Şirketimizin ya da iştiraklerimizin, sizin veyahut başkalarının haklarının, güvenliğinin, gizliliğinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olması halinde savunma hakkımızın kullanılması.
 • Resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi.

Kişisel Verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK Madde 8 ve Madde 9 kapsamında yurtiçinde veya yurtdışında bulunan

 • Depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), güvenlik gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere,
 • İş ilişkimiz kapsamında şirketimiz adına hareket eden alt yüklenici ve hizmet sağlayıcılarımız,
 • İş ilişkimiz kapsamında destek alınan grup şirketlerimize,
 • İş ortakları, tedarikçi firmalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına,
 • Ticari ilişkimizin kurulması kapsamında vermiş olduğunuz bilgilerin teyidi ve kredibilite değerlendirilmesi için iş ortaklarımız ve sigorta şirketleri de dahil olmak üzere destek aldığımız hizmet kuruluşlarına,
 • Yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara,
 • Olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde

aktarılabilmektedir.

EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.’nın hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.’nın düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.’nın ve EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.’nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin yukarıda bulunan paragraflarında belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi www.egeekspres.com adresli internet sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre oluşturarak aşağıda belirtilen adres üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.