1. Ziyaret etmekte olduğunuz bu sitedeki tüm içerik; sadece ziyaretçileri/kullanıcıları bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, her türlü yazılı ve görsel içerik, bilgi ve belge, logo-ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve diğer haklar, EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. ya aittir. Bu web sayfasında yayımlanan tüm içerikler ulusal ve uluslararası kanunlar/sözleşmeler ile korunmaktadır. Bunların EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.’ nın yazılı ve açık izni olmaksızın kısmen veya tamamen kullanımı, uyarlanması, iktibası, kopya edilmesi, değişiklik (tahrifat) yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, teşhiri, değiştirilmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen işlemlere aracılık edilmesi, yapılmasının ve/veya aracılık edilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kâr amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler, yazıcıdan çıktı alabilirler. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz.

2. www.egeekspres.com sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere, bilgi verme amacıyla bağlantı (link) verilebilir. Kullanıcı; site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.’ nın hiçbir denetim ve kontrolü olmadığı için, linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. ‘nın böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir bilgi, içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

3- EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.; bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve belgeleri kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla bulundurmakla birlikte her türlü içeriğin eksik olup olmadığı ile güncelliğini kabul ve taahhüt etmez. Sitede yayımlanan bilgi-belgelerin kullanımından dolayı her türlü risk kullanıcıya ait olup, EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. ‘nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. Yine bu web sitesinin, kullanıcının bilgisayar ve/veya diğer yazılım araçlarına virüs vb nedenlerle zarar vermesi halinde EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. ‘nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluğunun olmadığı kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir.

4- Kullanıcılar, sitede bulunan formlar aracılığı ile kişisel bilgi göndermeleri halinde, bu bilgilerin EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. tarafından saklanmasını ve kullanımını kabul ederler. EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ., kişisel bilgileri gizli tutar ve bu ticari amaçla 3. kişi veya kuruluşlarla paylaşmaz. Bununla birlikte kullanıcılar, kişisel bilgilerinin EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. yönetimine; iş süreçlerinin takibi, personel alımı vb konularda yardımcı veya e-posta vb. gönderme gibi yönetici etkinliklerini EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. adına gerçekleştiren üçüncü kişi servis sağlayıcılara verilmesini peşinen kabul ederler. Kullanıcı bilgileri sadece kısıtlı amaçlar için (basın bülteni, yazılı bildirim vb. gönderimi) kullanılabilir. Kullanıcılar, bu tür belgelerin gönderiminin durdurulmasını her zaman talep edebilirler. EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. kullanıcıların kişisel bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılara ait kişisel bilgiler; yasalar tarafından izin verildiği durumlarda, yargı/idari/denetim organının talebi doğrultusunda EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. veya site kullanıcılarının çıkarlarının veya güvenliklerinin korunmasının gerektirdiği durumlarda ifşa edilebilir. Kullanıcı kişisel bilgilerinin kullanımı alanındaki bu gizlilik kuralları EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. tarafından dilediği anda ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir olup, yapılan değişiklikler yine bu siteden gecikmeksizin ilan edilecektir.

5- Web sitesinde dolaşımı kolaylaştırmak ve ziyaret yapan kullanıcıların sayılabilmesi için cookie(çerez)’ler kullanılabilir. Kişisel veri toplamaya yönelik olmayan bu uygulamayı çeşitli tarayıcılar engelleyebilmektedir. Bu izleme teknolojisini devre dışı bırakmaya programlanmış tarayıcı kullanan kullanıcılar sitenin bazı bölümlerine erişemeyecektir.

6- Sitede yayımlanan bilgi ve verilerin hiçbirisi EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. tarafından yöneltilmiş ticari teklif değildir. Kullanıcı; sitede yer alan bilgi ve veriler ışığında almış olduğu tüm karar, beklenti ve işlemden münhasıran sorumludur. Sitede yer alan ticari veri ve bilgiler; hiçbir şekilde kılavuz olarak kabul edilemez. Aksi durumun kabulü hiçbir şekilde EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. yı hukuki ve cezai olarak bağlamayacaktır.

7- Bu sitede tüm bilgiler “olduğu gibi, bulunduğu gibi” esasta verilmekte olup yine aynı esasta verilmeye devam edilecektir. EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.; bu sitede bulunan bilgilerin tamlığı veya doğruluğu hakkında ya da olası kullanım sonuçları hakkında herhangi bir garanti vermemektedir. Dolayısıyla, kullanıcılar bu sitede bulunan bilgileri dikkatle incelemeli ve değerlendirmelidirler. EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. ya da başka bir grup şirketi ya da bu sitenin yaratılması, üretilmesi veya sunulması konularında görev alan başka kişi ve kurumlar, bu siteye erişimden veya bu sitenin kullanılmasından veya kullanılamamasından veya bu sitenin içeriğinde bulunabilecek hata veya eksiklerden kaynaklanabilecek doğrudan, arızi, netice kabilinden veya dolaylı zararlar için veya ceza tazminatı için kesinlikle sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaklardır.

8- Kullanıcıların işbu şartları okumamış ve/veya şartlara uygun davranmamış olması nedeniyle uğrayacakları hak kayıplarından EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar; siteyi ziyaret etmekle bu şartlarla bağlı olduklarını açıkça kabul etmiş sayılırlar. Bu yönde siteye girişte kullanıcılar uyarılmaktadır. Kullanım şartlarına aykırılık halinde EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. her türlü hukuki ve cezai müracaat hakkını saklı tutar.

9- EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.; bu şartların tamamını veya bir kısmını dilediği an ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

10- EGE EKSPRES ULUSLARARASI TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. ’nın Kullanım Koşullarında yer alan haklarının bir kısmını veya tamamını icra etmemesi, bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

11- Kullanıcı Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez.  

12- Site kullanım koşul ve haklarından doğacak her türlü ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde İZMİR Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.