Advanced Heading

Intermodal

Intermodal taşımacılık; yükün birden fazla noktaya, birden fazla taşıma modeliyle taşındığı yöntemdir. Taşıma şekilleri değiştirilirken yük üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına, ürünlerin treylerden çıkarılmasına gerek kalmaz.

Bir taşıma modelinden diğerine doğrudan geçmeyi sağlayan özel treylerler kullanılmaktadır. Karma bir taşıma modelidir. Özellikle tırlar, trenler ve yük gemileri gibi taşımacılıklarda intermodal taşımacılık yöntemleri kullanılmaktadır.

Intermodal taşımacılık, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. Aynı zamanda çevre dostudur. Dorseler bir limandan gemiye yüklenir, başka bir limana doğru yola çıkar. Varış limanında indirilen dorseler trene yüklenir. Trenin varış durağından çekicilerle alınan dorseler teslim adreslerine ulaştırılırlar. Böylece karadan yapılacak taşımaya oranla çok daha az karbon salınımı gerçekleşir ve lojistik faaliyetlerin çevreye olumsuz etkileri azaltılmış olur.

ege-egkspress-intermodal